Palvelutarpeen arvioinnissa selvitämme, millaista tukea ja palveluja tarvitset pärjätäksesi arjessasi. Lisäksi ohjaamme ja neuvomme saatavilla olevista, hyvinvointia tukevista palveluista. Seniorineuvonta Nestorissa teemme palvelutarpeen arviointia pääasiassa yli 65-vuotiaille. Teemme arvioinnin mahdollisuuksien mukaan kotonasi. Tapaamiseen voi lisäksesi tulla mukaan läheisesi. Kartoitamme seuraavia asioita: taustatiedot, voimavarat, terveydentila, toimintakyky, sosiaalinen tilanne, läheisten osuus hoidossa, olemassa olevat palvelut sekä uusien palvelujen tarve. Palvelutarpeen selvittämisen pohjalta arvioimme, mistä palveluista hyötyisit. Nestorin myöntämiä palveluita ovat: kuljetuspalvelu, muistineuvonta, omaishoidon tuki (yli 65-vuotiaat), ryhmätoiminta, päivätoiminta, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (esim. turvapuhelin) sekä asumisen palvelut (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen). Lisäksi ohjaamme ja neuvomme muiden saatavilla olevien, hyvinvointia tukevien palvelujen pariin. Palveluilla tuemme sitä, että voit jatkaa asumista itsenäisesti kotonasi. Voit pyytää palvelutarpeen arviointia itse, mutta myös omaiset tai läheiset voivat pyytää palvelutarpeen arviota. Lisäksi viranomainen tai muu henkilö voi pyytää sinulle arviointia.

Voit arvioida Omaolossa itse palvelutarpeesi

Omaolon palveluarviossa(ulkoinen linkki) voit selvittää, millaista tukea ja apua sinä tai läheisesi saattaisi saada.

Omaolossa voit tehdä

  • arvion henkilökohtaisesta avusta
  • arvion liikkumisesta kodin ulkopuolella
  • arvion omaishoitotilanteesta.

Seniorineuvonta Nestori

Muutoksia yhteydenottokanavissa

Länsi-Uudenmaan ikääntyneitä ja heidän läheisiään palvelee 20.12.2022 alkaen hyvinvointialueen yhteinen Seniori-info. Kuntakohtaiset ikääntyneiden neuvontanumerot poistuvat käytöstä. Seniori-infosta saat apua hyvinvointiin, ikääntymiseen, arkielämään sekä palveluihin (esim. omaishoito, muistisairaudet, asuminen) liittyviin kysymyksiin. Ikääntyneiden palveluihin hakeutuminen tapahtuu jatkossa keskitetysti alueen yhden numeron kautta. 

20.12.2022 käynnistyvä Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse: 

  • Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi (itäinen alue)