Kotihoito tukee ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Kotihoidosta saat tukea niihin arjen asioihin, joihin omat tai läheisesi voimavarat eivät riitä. Näitä arjen asioita ovat esimerkiksi lääkkeiden ottaminen, syöminen, peseytyminen, pukeutuminen ja sängystä nouseminen. Kotihoidon kautta voit saada kotiisi myös tukipalveluja, esimerkiksi ateria- ja turvapalvelua. Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua vain kotitöissä, kuten siivouksessa ja kaupassa käynnissä, ohjaamme käyttämään yksityisiä palveluja. Kotihoito on joko tilapäistä tai säännöllistä asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista riippuen. Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että saat kotihoidon palveluja harvemmin kuin viikoittain tai palvelu kestää alle kolme kuukautta. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa, että saat kotihoidon palveluja säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. Kotihoitoa voidaan tuottaa Espoon kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä sopimuspalveluntuottajien kanssa. Sovimme jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisen tavoitteen, asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Teemme jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman, jossa sovimme yhdessä asiakkaan kanssa kotihoidon palveluista. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidon asiakkaana sinulle nimetään vastuuhoitaja. Kotihoito on maksullista. Myös kotihoidon tukipalvelut ovat maksullisia. Tilapäisen kotihoidon asiakasmaksu on käyntiperusteinen. Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu määräytyy kotihoidon tuntimäärän sekä asiakkaan maksukyvyn ja perheenkoon mukaan. Kotihoidon asiakkaana saat tarvittaessa maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita kotiisi.

Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut auttavat selviytymään ja asumaan kotona. Kotihoidon tukipalvelut ovat osa asiakkaan kokonaishoitoa ja ne toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotihoidon tukipalveluja tarjoamme vain kotihoidon asiakkaille.

Lue lisää kotihoidon tukipalveluista.

Seniorineuvonta Nestori

Muutoksia yhteydenottokanavissa

Länsi-Uudenmaan ikääntyneitä ja heidän läheisiään palvelee 20.12.2022 alkaen hyvinvointialueen yhteinen Seniori-info. Kuntakohtaiset ikääntyneiden neuvontanumerot poistuvat käytöstä. Seniori-infosta saat apua hyvinvointiin, ikääntymiseen, arkielämään sekä palveluihin (esim. omaishoito, muistisairaudet, asuminen) liittyviin kysymyksiin. Ikääntyneiden palveluihin hakeutuminen tapahtuu jatkossa keskitetysti alueen yhden numeron kautta. 

20.12.2022 käynnistyvä Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse: 

  • Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi (itäinen alue)