Kotihoidon asiakasmaksut

Voit arvioida, kuinka paljon kotihoitosi maksaisi kuukaudessa, jos käytät Espoon kaupungin kotihoitoa tai minkä arvoisen palvelusetelin voisit saada kotihoidon hankkimiseen yksityiseltä yritykseltä.

Kotihoito on maksullista. Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu määräytyy kotihoidon tuntimäärän sekä asiakkaan maksukyvyn ja perheenkoon mukaan.

Laskurilla voit laskea, kuinka paljon kotihoitosi maksaisi kuukaudessa, jos käytät Espoon kaupungin kotihoitoa.

Kotihoito voidaan järjestää myös palvelusetelillä, jolloin saat kaupungilta maksusitoumuksen, ja voit ostaa kotihoidon palveluita Espoon hyväksymiltä yksityisiltä yrityksiltä tai järjestöiltä.

Laskurilla saat arvion, minkä arvoisen palvelusetelin voisit saada. Jos hankit kotihoitoa palvelusetelillä, sinun maksettavaksesi jää palvelusetelituottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus, jota kutsutaan omavastuuosuudeksi.  

Huomioithan, että laskuri on vain suuntaa-antava. Lopullinen päätös asiakasmaksusta ja palvelusetelin arvosta tehdään sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuyksikössä.

Kotihoidon asiakasmaksulaskuri

Jos perheeseen kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, niin ota yhteyttä Nestoriin arvioiden laskemiseksi.
Bruttotulot ovat tulot ennen veroja. Bruttotuloja ovat palkka, eläke-, vuokra- ja korkotulot sekä etuudet, esimerkiksi eläkkeensaajan hoitotuki.