Ulkopaikkakuntalaisen hakemus Espoon asumispalveluihin

Laitoshoidossa olevat ja asumispalveluja sekä perhehoitoa tarvitsevat voivat valita kotikuntansa.

Jos kotikuntasi on muu kuin Espoo ja jos et kykene asumaan itsenäisesti, voit hakea laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon piiriin Espooseen. Kunta käsittelee hakemuksen, arvioi hakijan palvelutilanteen ja tekee päätöksen.

Hakeminen

Täytä Ulkopaikkakuntalaisen hakemus asumispalveluihin -lomake ja palaute se postitse. 

Ikääntyneiden hoivakotipaikkaa haettaessa:
Vanhusten palvelut
Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori
Asumisen palveluohjaus
PL 2308, 02070 Espoon kaupunki
puh. +358 9 81633333

Vammaisten tai kehitysvammaisten laitospaikkaa haettaessa:
Vammaispalvelut
PL 2513, 02070 Espoon kaupunki
puh. +358 9 81645285

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien laitospaikkaa haettaessa:
Mielenterveys- ja päihdepalvelut / asiakasohjaus
PL 2314, 02070 Espoon kaupunki
mtpasiakasohjaus@espoo.fi
puh. +358 40 6394489

 

Hakemuksen voi allekirjoittaa ainoastaan hakija itse tai hakijan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu. Jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu, hakemuksen mukaan on liitettävä valtakirja. Lue lisää toisen puolesta asioinnista.