Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu sinulle, joka et voi asua enää turvallisesti kotona sairauden ja huonontuneen toimintakyvyn vuoksi etkä tule toimeen kotiin järjestettävien palveluiden turvin. Tehostetusta palveluasumisen yksiköista käytettiin aiemmin nimitystä hoivakoti tai vanhainkoti. Palvelusi järjestetään asiakaslähtöisesti, yhteistyössä sinun ja läheisesi kanssa. Tehostetussa palveluasumisessa olet oman elämäsi asiantuntija ja sinulla on mahdollisuus ylläpitää sosiaalisia suhteitasi. Kodinomaisuus merkitsee päivittäistä yhdessäoloa ja arjen askareisiin osallistumista sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa olo tuntuu turvalliselta. Tehostetussa palveluasumisessa hoitajat ovat saatavillasi ympäri vuorokauden. Voit asua hoivakodissa pääsääntöisesti loppuelämäsi. Mikäli kuntoudut hoivakodissa asuessaan merkittävästi, voidaan myös harkita tarpeitasi paremmin vastaavaa asumismuotoa.Tehostettua palveluasumista järjestävät sekä yksityisten palveluntuottajat että kaupungin omat yksiköt ja voit valita asuinpaikkasi näistä. Saadakseni paikan tehostetusta palveluasumisesta tarvitset Seniorineuvonta Nestorin tekemän myönteisen päätöksen palvelusta.

Tehostetun palveluasumisen palvelukonsepti 

Kaikki Espoon hyväksymät tehostetun palveluasumisen palveluntuottajat eli hoivakodit ovat sitoutuneet noudattamaan Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelukonseptia, jossa määritellään vähimmäisvaatimukset palvelun laadulle.

Seniorineuvonta Nestori

Muutoksia yhteydenottokanavissa

Länsi-Uudenmaan ikääntyneitä ja heidän läheisiään palvelee 20.12.2022 alkaen hyvinvointialueen yhteinen Seniori-info. Kuntakohtaiset ikääntyneiden neuvontanumerot poistuvat käytöstä. Seniori-infosta saat apua hyvinvointiin, ikääntymiseen, arkielämään sekä palveluihin (esim. omaishoito, muistisairaudet, asuminen) liittyviin kysymyksiin. Ikääntyneiden palveluihin hakeutuminen tapahtuu jatkossa keskitetysti alueen yhden numeron kautta. 

20.12.2022 käynnistyvä Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse: 

  • Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi (itäinen alue)