Omaishoitaja on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön läheinen, joka vastaa läheisensä hoidosta. Omaishoitaja tekee omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkio, omaishoitajan vapaat ja muut hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut.

Päätös omaishoidon tuen myöntämisestä perustuu aina työntekijän tekemään arviointiin, joka tehdään yhteistyössä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa. 
Omaishoidon tuen palkkion suuruus määritellään hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. 

Ennen hakemuksen jättämistä, suosittelemme tekemään itsearvioinnin oikeudestasi omaishoidon tukeen osoitteessa www.omaolo.fi > Omaishoidon tuki(ulkoinen linkki)

Vertaistukea ja valmennusta omaishoitajille? Lue lisää sivustolla: ESKA - Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry(ulkoinen linkki)