Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvottu vaihto

Espoon tapaamispaikka tarjoaa ammatillisesti toteutettua palvelua, joka mahdollistaa espoolaisen lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman tapaamisen valvotusti tai tuetusti. Tapaamispaikassa voidaan myös toteuttaa valvottuja vaihtoja.

Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta turvallisessa ympäristössä lapsen kasvun ja kehityksen huomioiden. Valvottu vaihto mahdollistaa lapsen turvallisen siirtymisen vanhemmalta toiselle. Valvottu vaihto toteutetaan, kun vanhempien välillä on esimerkiksi lähestymiskielto tai ristiriitoja, jotka estävät vanhempien välisen sujuvan ja rauhallisen vuorovaikutuksen.

Palvelut järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai oikeuden päätöksen perusteella, ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.

Tapaamisista sovitaan yhdessä lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa niin, että lapsen tarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Ennen tapaamisten aloittamista tapaaja sekä lähivanhempi ja lapsi käyvät haastattelussa tapaamispaikassa. Haastatteluajat tulee varata vähintään viikkoa ennen ensimmäistä toivottua tapaamista. Haastattelussa käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt, tutustutaan tapaamispaikan tiloihin ja sovitaan ensimmäiset tapaamis- tai vaihtoajat. Sopimus/ päätös tapaamisista tai vaihdoista tulee toimittaa tapaamispaikan vastaavalle ohjaajalle viimeistään haastatteluun tultaessa.

Tapaamisissa yhdessäolo on intensiivistä ja vaatii lapselta sekä vanhemmalta voimavaroja. Tästä syystä tapaamiset ovat kestoltaan 1–3 tunnin mittaisia.

Palvelut on tarvittaessa mahdollista toteuttaa ilman vanhempien keskinäistä kohtaamista. Tapaamisen aikana tapaamispaikasta ei voi poistua.

Tapaamisvalvoja on lapsen edusta huolehtiva aikuinen, joka myötävaikutuksellaan edistää tapaamisen toteutumista sekä varmistaa lapsen edun toteutumisen ja lapsen tarpeiden, toiveiden huomioimisen. Valvojan tehtävänä on tukea vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta.

Valvotussa tapaamisessa valvoja on näkö- ja kuuloetäisyydellä lapseen ja tapaajavanhempaan koko tapaamisen ajan.

Tuetun tapaamisen aikana valvoja on vanhemman ja lapsen käytettävissä. Valvoja ei välttämättä ole tapaamishuoneessa vanhemman ja lapsen kanssa kuulo- ja näköetäisyydellä, mutta hän seuraa tapaamisen kulkua. Tuen tarve vaihtelee tilannekohtaisesti vastaavan ohjaajan/ valvojan arvion mukaan.

Tapaamispaikka on avoinna seuraavasti

Parittomina viikkoina perjantaisin klo 15–20, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10–18.

Parillisina viikkoina keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 15–20; lauantaisin klo 10–18 ja sunnuntaisin klo 14–18.

Osoitteessa: Virastopiha 2 C, 3. kerros

Tapaamisaikojen varauspyynnöt p. 046 877 2393

Lisätietoa

Tapaamispaikan johtava sosiaaliohjaaja Johanna Laajakallio-Kahugu p. 040 636 9264