Saunarannan päiväkoti

Saunarannan päiväkoti sijaitsee Saunalahdessa Kummelivuoren juurella, jossa on todella viihtyisä ja monimuotoinen leikkipiha. Päiväkodissa on hoitopaikkoja 1-5-vuotialle lapsille kaksi ryhmää, joissa touhuavat Pikkupeikot ja Saunatontut! Toiminta Toiminta-ajatuksenamme on, että lapsi on turvallisesti yksilö yhteisössä. Kannustavassa, myönteisessä ja virikkeellisessä ilmapiirissä lapsi saa kokeilla, tutkia ja tehdä häntä kiinnostavia asioita. Leikki on meille tärkeä toimintamuoto. Leikki on lapselle luontainen tapa käsitellä oppimaansa, kuulemaansa, ajatuksiaan ja tunteitaan. Sen avulla lapsi harjoittelee yhdessä aikuisen tukemana vuorovaikutustaitoja sekä tunteiden ilmaisua ja säätelyä. Leikeissä lapsi saa kokemuksia sääntöjen noudattamisesta, vastuun ottamisesta ja ristiriitojen selvittelystä. Leikki tukee myös mielikuvituksen ja kehittymistä. Toimimme paljon pienryhmissä mm. liikkuen, retkeillen, leikkien. Pienryhmätoiminta on nimensä mukaan toimimista pienissä ryhmissä. Pienryhmä voi olla aina sama tai vaihdella joustavasti paikalla olevien lasten tarpeiden ja tilanteiden mukaan päivittäin. Vaihtoehtoja on monenlaisia. Toimimme pienryhmissä läpi päivän. Saunarannan varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa sitä, että ohjattujen toimintahetkien lisäksi pyrimme toteuttamaan arjen tilanteita mm. siirtymätilanteita pienemmissä ryhmissä Pienryhmässä yksittäinen lapsi tulee paremmin kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Pienryhmässä toimiminen mahdollistaa lapsen rohkaistumisen, lähemmän tutustumisen ja vuorovaikutuksen aikuiseen ja muihin pienryhmän lapsiin. Tämä vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutustaitoihin ja tätä kautta kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Myös lapsen omien, hetkessä syntyneiden ideoiden ja kuuleminen mahdollistuu paremmin pienryhmässä. Yhteistyö vanhempien kanssa Yhteistyö ja vuoropuhelu vanhempien kanssa alkaa perheen ensikohtaamisesta. Jokaisen perheen kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa tutustutaan lapseen ja perheeseen. Yhteistyön tavoitteena on kasvattajan ja vanhempien asiantuntemuksen, osaamisen, tiedon ja kokemuksen yhdistäminen lapsen ja oppimisen tueksi. Tärkeimpänä yhteistyömuotona ovat huoltajien ja varhaiskasvattajien väliset keskustelut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. Keskustelujen pohjana on huoltajien tietämys omasta lapsestaan. Lapsen kannalta on merkittävää, että hänelle tärkeät aikuiset keskustelevat avoimesti ja näin he yhdessä tukevat lapsen kehitystä ja kasvua. Huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön yhteistyöllä huolehditaan lapsen hyvinvoinnista ja tuetaan huoltajia kasvatustehtävässä.

Yhteystiedot

Saunarannan päiväkotiKummelivuorentie 2-4,02330 Espoo+358 50 360 8437

Postiosoite:PL 33302, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Leena Kyrönen +358 50 360 8437 leena.kyronen@espoo.fi

Lapsiryhmät: Pikkupeikot puh. +358468771416 Saunatontut puh. +358468772403

Lisätiedot

Facebook(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)