Sepon koulu

Sepon koulu on noin 415 oppilaan alakoulu (1.-6. luokat) Pohjois-Tapiolassa Sepontien päässä. Meillä oppilaita kannustetaan ilmaisuun ja heille opetetaan yhteistyön taitoja. Hyvä perusopetus ja monipuolinen ilmaisu ovat keskeinen osa koulumme arkea. Kiinnitämme huomiota myös kestävään kehitykseen. Olemme mukana sekä KiVa-koulu että Liikkuva Koulu- hankkeissa. Sepon koulussa opiskellaan englannin kieltä ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielenä voi opiskella ruotsia 4. luokalta alkaen. B1 ruotsin kielen opiskelu alkaa 6. vuosiluokalta, niillä oppilailla, jotka eivät ole aloittaneet ruotsin kielen opiskelua A2- kielenä.

Yhteystiedot

Sepon kouluSepontie 2,02130 Espoo+358 9 8163 9097

Kotisivut:Sepon koulu(ulkoinen linkki)

Postiosoite:PL 3203, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Yhteyshenkilöt

Rehtori 09 816 39098

Apulaisrehtori Kaisa Kosola +358 40 551 8626 kaisa.kosola@espoo.fi

Apulaisrehtori Sanna Ruotsalainen +358 40 553 3764 sanna.ruotsalainen@espoo.fi

Koulusihteeri Tiina Sillander +358 9 8163 9097 tiina.sillander@espoo.fi

Opettajat +358 46 877 1850 etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)