Lasten toimintaterapian ohjeita ja harjoituksia

Ohjeita arkeen lapsen kehityksen tukemiseksi.

Lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet on tärkeä huomioida, jotta taitojen harjoittelu on mielekästä. Tämän myötä koululaisen itsetunto ja identiteetti vahvistuvat, ja positiivinen minäkuva oppijana mahdollistuu. Onnistumisen kokemukset lisäävät motivaatiota harjoitteluun. Harjoittelu on hyvä aloittaa helpoista ja lyhyistä tehtävistä, peleistä ja leikeistä.

3–vuotiaat

4-vuotiaat

5-vuotiaat

6-vuotiaat

Kouluikäiset