Toiminnanohjaus on usean eri ydintaidon yhteispeliä ja eri toimintojen tasapaino lapsen elämässä on tällöin erittäin tärkeää, jotta taidot olisivat optimaalisesti käytössä. Aluksi onkin tärkeää varmistaa, että lapsi tai nuori syö monipuolisesti, nukkuu riittävästi ja käyttää älylaitteita rajoitetusti. Näillä kaikilla tiedetään olevan vaikutusta myös toiminnanohjauksen onnistumiseen.  Erilaiset tulevien tapahtumien ennakoinnin tavat sekä selkeä arjen struktuuri tukevat lasta tai nuorta, jolla on pulmia toiminnanohjauksessa. Struktuuria kannattaa myös konkretisoida esimerkiksi kuvin, vaikka lapsi tai nuori olisikin lukutaitoinen, sillä monen kanavan kautta tuleva informaatio tulee todennäköisimmin huomatuksi.