Jos neuvolan tai päiväkodin tuki ei riitä, tarjoamme palveluja alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen, tuen tarpeen varhainen havaitseminen sekä vanhempien ohjaus ja neuvonta. Jos teillä on huolta lapsenne kehityksestä, kerro asiasta neuvolassa tai päiväkodissa. Lasten kuntoutuspalveluihin tarvitaan lähete, joka voidaan tehdä esim. neuvolasta tai päiväkodista. Jos teillä on huolta esikoulu- tai kouluikäisestä lapsesta, ole yhteydessä opiskeluhuoltoon. Lasten kuntoutuspalveluiden psykologit palvelevat esikouluikäisiä lapsia perheineen, jos lapsi tarvitsee jatkotutkimuksia erikoissairaanhoidossa. Palvelumme ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Työskentelyn sisältö: -Aloitamme yhteisellä keskustelulla. Vanhemmat saavat kertoa lapsen ja perheen tilanteesta. Keskustelussa sovitaan työskentelyn tavoitteet ja sisältö. -Vanhempien ohjaus ja neuvonta on lyhytkestoista. Tavoitteena on pohtia keinoja lapsen kehityksen tukemiseen arjessa. -Lapsen tutkimusjaksoon kuuluu lapsen omia käyntejä sekä keskusteluja vanhempien kanssa. Lapsen käynneillä tehdään tehtäviä, piirretään, leikitään ja pelataan. -Tarvittaessa teemme yhteistyötä esimerkiksi päiväkodin, puheterapeuttien ja toimintaterapeuttien kanssa. Varatun ajan peruminen: Voit perua varatun ajan ilmoittamalla siitä omalle työntekijällesi tai toimistosihteerille p. 043 825 3181 tai 043 825 6878.

Perusterveydenhuollon psykologipalvelu sekä lastenpsykiatrisen yksikön palvelut kuuluvat kiireettömän hoidon piiriin. Kiireettömän hoidon hoitotakuu on kolme kuukautta.

Siirry sivulle: Lastenpsykiatrisen yksikön ja lasten kuntoutuspalvelujen palvelutakuu