Mitä palveluita Espoon hammashoito tarjoaa?

Hammashoidon palvelukuvaus

Palvelut eri ikäisille ja eri elämäntilanteisiin(ulkoinen linkki)

Hammashoidon palveluihin, joista säädetään terveydenhuoltolaissa, kuuluvat

 • väestön suun terveydenhuollon seuranta
 • terveysneuvonta- ja tarkastukset
 • suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen havaitseminen

 

Espoon kaupunki järjestää hammashoitoa kunnan itse tuottamana palveluna, palveluseteli-toimintana ja ostopalveluna sekä tekee yhteistyötä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Kiireetön hammashoito

Esimerkkejä tilanteista, jotka eivät vaadi kiireellistä hoitoa

 • Lievä kipu tai särky, johon särkylääke auttaa
 • Hampaan vihlominen kylmälle tai kuumalle
 • Hampaan tai paikan lohkeama, johon ei liity särkyä, kuumetta, turvotusta, nielemisvaikeuksia, hengitysvaikeuksia, suun avausrajoitusta tai verenvuotoa

 

Kiireettömään hammashoitoon voit varata ajan asiakaspalvelustamme. Mikäli sinulle on laadittu hoitosuunnitelma, on ajan varaaminen verkossa mahdollista, kun hoitosuunnitelman mukainen hoitokäyntisi on ajankohtainen.

Huolelliseen suun tutkimukseen perustuvalla henkilökohtaisella hoitosuunnitelmalla ja säännöllisellä oma hoidolla voidaan ylläpitää suun terveyttä niin, että tiedät milloin seuraava käyntisi hammashoitoon on tarpeellinen. Tilapäisissä, hoitosuunnitelman ulkopuolisissa, hoitotarpeissa (esimerkiksi hampaan lohkeama), voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme, jossa autamme sinua mielellämme. 

Kiireettömään suun terveydenhoitoon tulee päästä 3 kuukaudessa tai viimeistään 6 kuukaudessa, mikäli potilaan terveyden ei katsota vaarantuvan.

Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista. Espoon tiedot kiireettömän hoidon odotusajoista(ulkoinen linkki) löydät myös verkkosivuiltamme. Puolivuosittain julkaistaan myös THL:n raportti hoitoon pääsystä perusterveydenhuollossa(ulkoinen linkki)

Kiireellinen hammashoito

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden tai vamman pahenemista.  

Kiireellistä hoitoa vaativat asiakkaat hoidetaan arkisin päivystysvastaanotolla Espoon sairaalassa. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys toimii pääkaupunkiseudun keskitetyssä päivystyspalvelussa Helsingissä.

Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan aina puhelimessa. 

Kiireellistä hoitoa vaativat oireet

 • Turvotus, johon liittyy kuumetta
 • Suun avaamis- ja sulkemisvaikeudet
 • Hengitysvaikeudet
 • Nielemisvaikeudet
 • Suun tai leukojen alueen vamma tai tapaturma
 • Verenvuoto esimerkiksi hampaanpoiston jälkeen, jos se ei lakkaa 45–60 minuutissa painesiteellä
 • Kipu tai särky, johon särkylääke ei auta
 • Särky kestää pitkään ja estää nukkumisen
 • Lohkeama, johon liittyy edellä mainittuja oireita
 • Erityisen haittaava lohkeama hampaassa tai paikassa
 • Tapaturmat

 

Kaikkiin kiinteisiin ja irrotettaviin oikomiskojeisiin liittyvät kiireelliset ongelmat hoidamme arkisin Espoon oikomishoidon päivystyksessä, johon voit varata ajan asiakaspalvelustamme.

 

Kiireellisen hammashoidon yhteystiedot

Suusairauksien päivystys HUS(ulkoinen linkki)

Purentavirheet ja oikomishoito

Hampaiden tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös purenta. Tarvittaessa sinut ohjataan oikomishoidon erikoishammaslääkärille seulontaan, jossa arvioidaan purentavirheen vaikeusaste, oikomishoidon tarpeellisuus sekä erityisesti lapsipotilailla hoidon aloittamisajankohta.

Hammashoidon videovastaanotto

Aina ei tarvitse tulla paikan päälle, videovastaanotto on tietoturvallinen tapa saada apua tai neuvoja. Videovastaanoton tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa asiointia. 

Tällä hetkellä tarjoamme videovastaanottoa seuraaviin palveluihin:

 • 1- ja 3-vuotiaan määräaikaistarkastus
 • Ensimmäistä lastaan odottavan perheen terveysneuvonta

Kuvantaminen

Kuvantamispalvelut espoolaisille tuottaa HUS-Kuvantaminen. Kuvantamistutkimuksia varten tarvitset lähetteen hammaslääkäriltä. 

HUS:n verkkosivuilta löydät tietoa erilaisista laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista(ulkoinen linkki). Verkkosivuilta löydät myös HUS:n potilasohjeet sekä tiedot asiakaspalvelusta ja ajanvarauksesta.