Kenelle Espoon hammashoito tarjoaa palveluita?

Hammashoidossa huolehdimme koko väestön suun terveydestä.

Espoolaisille

Espoon hammashoito tarjoaa palveluja kaikenikäisille espoolaisille ja Espoon hoitopaikakseen valinneille.  

Mikäli kotikuntasi on joku muu kuin Espoo tai et ole vaihtanut terveyskeskuspalveluitasi Espooseen, tulee sinulla olla hoito-oikeustodistus.

Päivystyshoitoa eli kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on aina oikeus hoitoon riippumatta siitä, mistä maasta hän on tai mikä on hänen kotikuntansa. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden tai vamman pahenemista.

Palvelut eri ikäisille

Kaikenikäiset ovat oikeutettuja Espoon suun terveydenhuollon palveluihin.

Hoito-oikeus

Jos sinulla on kotikunta Suomessa, olet oikeutettu kaikkiin kotikuntasi tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin. 

Päivystyshoitoa eli kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on aina oikeus hoitoon riippumatta siitä, mistä maasta hän on tai mikä on hänen kotikuntansa. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden tai vamman pahenemista.  

Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, hänellä voi silti olla oikeus terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn perusteella. Tällöin henkilön tulee osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella, josta selviää hoito-oikeuden laajuus.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. 

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus saada kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämätöntä terveydenhuoltoa, kuten äitiysneuvolapalveluja. Alaikäiset turvapaikanhakijat saavat samat terveydenhuoltopalvelut kuin muut kunnan asukkaat. Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät myös vastaanottokeskukset yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. 

Pakolaisilla on oikeus saada samat terveydenhuoltopalvelut kuin muutkin kuntalaiset. 

Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Näihin palveluihin hakeudutaan terveyskeskuksen kautta. Maahanmuuttajilla on myös oikeus saada tulkkausapua vastaanotolla. 

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että heille voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Ukrainasta paenneiden henkilöiden kannattaa hakea tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin turvapaikkahakemus.

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien sosiaali- ja terveyspalvelut saa vastaanottokeskuksesta. 

Lisätietoa Ukrainasta Espooseen saapuville

Toisen henkilön puolesta asiointi

Jos sinun on itse vaikea hoitaa asioitasi, voit antaa toiselle henkilölle suostumuksen toimia puolestasi terveydenhuollon sähköisissä palveluissa.

Suostumuksen annat täyttämällä Puolesta asiointi sopimus sähköisissä palveluissa- lomakkeen.

Lomakkeella voit antaa suostumuksen toiselle henkilölle hoitaa puolestasi sähköistä asiointia Espoon kaupungin terveydenhuollossa. Suostumus koskee seuraavia verkkopalveluita:

  • Terveydenhuollon ajanvaraus (hammashoito, neuvola, terveysasemat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto)
  • Omahoito ja Terveyskansio
  • Tekstiviestimuistutus
  • Esitietolomakkeet

 

Toimita allekirjoittamasi lomake henkilökohtaisesti terveydenhuollon yksikköön (esim. terveysasemalle, neuvolaan, koulu- tai opiskelijaterveydenhoitajalle, hammashoitolaan), jossa suostumus ja sen rajaukset kirjataan potilastietojärjestelmään. Suostumuksen voi tehdä rajoitetuksi ajaksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Suostumuksen voit halutessasi peruuttaa toimittamalla suostumuksen peruuttaminen- lomakkeen Espoon kaupungin terveydenhuoltoon.

 

TOISEN HENKILÖN PUOLESTA ASIOINTI SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA MYÖS MUISSA KUIN SÄHKÖISISSÄ PALVELUISSA 

Jos haluat toisen henkilön asioivan puolestasi myös muissa kuin sähköisissä palveluissa, on se suun terveydenhuollossa mahdollista. Voit antaa toiselle henkilölle suostumuksen toimia puolestasi täyttämällä Puolesta asiointi suun terveydenhuollossa- lomakkeen. Lomake on toimitettava henkilökohtaisesti Espoon kaupungin suun terveydenhuollon yksikköön. Suostumus puolesta asiointiin sähköisissä palveluissa on annettava erikseen terveydenhuollon yhteisellä lomakkeella.

 

Asiakkaiden tietojen kirjaaminen

Asiakkaiden ja potilaiden tietoja kirjataan Espoon sosiaali- ja terveyspalveluissa eri henkilörekistereihin siinä määrin kuin se on tarpeellista kunkin asian hoitoa varten.