Hammashoidon palvelut - mitä palveluita? kenelle? miten palvelemme?

Terve suu on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia ja yleisterveyttä. Hyvää suun terveyttä ylläpidetään yksilölliset tarpeet huomioivalla hammashoidolla.