Sosiaali- ja potilasasiamies

Voit olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun, palveluun tai annettuun hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös asiakkaiden ja potilaiden omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot.

Sosiaali- ja potilasasiamies

  • neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä.

Sosiaali- ja potilasasiamies ei voi toimia oikeudellisesti asiakkaiden etujen ajajana, vaan on puolueeton toimija asiakkaan etujen toteutumiseksi. Sosiaali- ja potilasasiamies ei tee päätöksiä, eikä ota kantaa hoitoa antaneen yksikön tai sen henkilökunnan toimintaan.

Potilasasiamiehen palvelut ovat potilaalle maksuttomia.

HUS:n potilasasiamies neuvoo erikoissairaanhoitoon (Jorvin sairaala) liittyvissä asioissa. Katso HUSin ja HYKSin potilasasiamiesten yhteystiedot täältä.(ulkoinen linkki)

Espoossa sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on yhdistetty. Sosiaali- ja potilasasiamiehenä toimii Eva Peltola.

Ota yhteyttä

Eva Peltola

Sosiaali- ja potilasasiamies

Katso sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot osoitteesta luvn.fi.(ulkoinen linkki)