Moniku-palvelu on tarkoitettu vieraskielisille perheille, joissa ainakin toinen vanhemmista puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Moniku-palvelussa keskitytään lapsen kielenkehityksen varhaiseen tukemiseen. Tavoitteena on vahvistaa neuvolaikäisen lapsen oman äidinkielen oppimista ja tukea vanhempia oman äidinkielen käyttämisessä lapsen kanssa sekä vahvistaa perheen kulttuuriylpeyttä. Moniku-palveluun ohjaudutaan neuvolan terveydenhoitaja kautta. Moniku-palveluun voi hakeutua myös itse tai yhteistyönä muun viranomaisen ohjaamana. Moniku-palvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua (Sosiaalihuoltolaki 18§ Perhetyö), jota toteutetaan yhteistyössä neuvolan palvelujen kanssa.