Rokotukset lastenneuvolassa

Kansallisen rokotusohjelman rokotteet ovat maksuttomia, ja niitä on saatavilla neuvolakäynneillä ohjelman mukaisesti.

Tarvittaessa terveydenhoitajan kanssa voi myös sopia yksilöllisestä rokotusohjelmasta esimerkiksi perheen ulkomaanmatkojen vuoksi. Mikäli jokin rokote jää välistä esimerkiksi toteutumattoman neuvolakäynnin tai sairauden vuoksi, voi rokotusohjelmaa täydentää vastaanottojen lisäksi myös avoneuvoloissa.

Mikäli perhe haluaa kansallisen rokotusohjelman ulkopuolelta muita rokotteita lapsilleen, reseptit niihin saa omalta terveysasemalta. 

Tuberkuloosin seulonta

Mikäli olet syntynyt Suomen ulkopuolella, saatat olla oikeutettu maksuttomaan tuberkuloosin seulontatutkimukseen