Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa, ja toissijaisesti lastenvalvojan luona. Tunnustamisesta kerrotaan lasta odottaville vanhemmille neuvolakäynnin yhteydessä. Tunnustaminen tehdään tavallisimmin raskausviikon 30–32 käynnillä.

Isä antaa tunnustuksen isyydestä henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle tulevan lapsen äidin läsnä ollessa ja äidin suostumuksella siinä neuvolassa, jossa äiti on asioinut. Tunnustamistilaisuudessa sekä äidin että isän henkilöllisyys tullaan varmentamaan soveltuvalla henkilöllisyystodistuksella.

Molempien pitää ymmärtää tunnustamisen merkitys, ja tunnustamisesta seuraavat oikeusvaikutukset. 1.12.2019 alkaen tunnustaminen on tarkoittanut automaattisesti yhteishuoltajuutta. Jos vanhemmat eivät halua yhteishuoltajuutta, tunnustaminen tehdään lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.

Isyyden vahvistaminen luo oikeudellisesti pätevän sukulaisuussuhteen. Lapsen vanhemmat ovat elatusvelvollisia, ja lapsella on oikeus elatukseen 18 ikävuoteen asti. Sen jälkeenkin lapsella on oikeus elatukseen koulutusta varten, mikäli se on kohtuullista. Lapsella tulee olemaan perintöoikeus isän ja isänpuoleisten sukulaisten jälkeen, sekä oikeus isänsä sukunimeen. Isyyden vahvistaminen mahdollistaa myöhemmin myös yksinhuoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sopimisen.

Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden

Neuvolasta isyysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle, ja sieltä edelleen Digi- ja väestötietoviraston(ulkoinen linkki) vahvistettavaksi. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Tämän 30 päivän määräajan jälkeen lastenvalvoja käsittelee asian, ja siirtää isyyden vahvistamisen Digi- ja väestötietoviraston käsiteltäväksi. Digi- ja väestötietovirasto lähettää isyyden vahvistamista koskevan päätöksen postitse suoraan vanhemmille. Digi- ja väestötietovirasto voi jättää isyyden vahvistamatta, jos on aihetta epäillä tunnustajan isyyttä. Kun isyys on vahvistettu, lastenvalvoja vahvistaa neuvolassa allekirjoitetun yhteishuoltosopimuksen, ja lähettää sen postitse vanhemmille.

Äitiysneuvolassa ei edelleenkään voida sopia yksinhuollosta, elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta. Näistä asioita sovitaan tarvittaessa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Isyyden tunnustaminen ei koske avioliitossa olevia, sillä isyys määräytyy äidin avioliiton perusteella.

Lue lisää: