Neuvolat

Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Äitiysneuvolan tavoitteena on tukea ja turvata odottavan äidin ja syntymättömän lapsen terveyttä. Lastenneuvolassa tuetaan alle kouluikäisen lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvolassa keskustellaan koko perheen hyvinvoinnista sekä perheen esille nostamista asioista ja kysymyksistä.