Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollossa autamme lukioiden ja ammattiopistojen opiskelijoita läpi lukio- ja ammattiopintojen. Haluamme ylläpitää ja tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiasi sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Pyrimme lisäämään elämänhallinnan taitojasi ja nostamaan esiin terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana.