Oppilaan sairastuminen ja koulutapaturmat

Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun, vaan hoito tapahtuu omalla terveysasemalla. Vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat kuuluvat myös oman terveysaseman hoidettaviksi.

Kun oppilas sairastuu kesken koulupäivän

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän ensisijaisesti opettaja soittaa huoltajalle ja pyytää tarvittaessa häntä noutamaan lapsen kotiin. Yläkoulun oppilaat voivat huoltajan luvalla lähteä kotiin yksin.

Huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan sairaan lapsen hoitoon ja/tai kotiin viemisestä sekä siitä aiheutuvista matkakustannuksista.

Koulutapaturmat

Terveydenhoitaja vastaa koulussa tapahtuvasta ensiavusta yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Kun tapaturma sattuu koulupäivän aikana, oppilas voi mennä terveydenhoitajan luokse, mikäli hän on paikalla. Terveydenhoitaja antaa ensiavun, kartoittaa tilanteen, kirjaa tapahtuman ja ohjaa oppilaan tarvittaessa terveysasemalle. Lisäksi terveydenhoitaja ottaa yhteyttä lapsen huoltajiin. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon. Akuutit ongelmat hoidetaan terveysasemalla.

Tapaturmista tehdään aina tapaturmailmoitus koulusihteerille. Tapaturmailmoitukseen liitettävän tapahtumakuvauksen tekee opettaja tai huoltaja yhdessä oppilaan kanssa.

Espoon kaupungin koulujen oppilaat on vakuutettu tapaturmavakuutuksella, joka kattaa julkisen terveydenhuollon palvelujen poliklinikkamaksun.

Oppilaan perussairauteen liittyvä ohjeistus

Oppilaan perussairauksista ja hoitoon liittyvästä lääkityksestä olisi hyvä ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle. Perussairauksien hoito ja seuranta kuuluvat hoitavalle taholle. Äkillisissä tilanteissa (esimerkiksi matala verensokeri diabeetikolla) voi hakeutua kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.

Oppilaalla tulee olla omaan perussairauteensa kuuluvat ja muut tarvittavat lääkkeet mukanaan koulussa. Oppilas ottaa lääkkeensä itse, tarvittaessa koulunkäynninavustajan tukemana. Koulu ei vastaa oppilaan lääkkeiden säilyttämisestä.

Osallistuminen liikuntaan

Jos oppilas ei pysty osallistumaan liikuntatunnille lainkaan tai täysipainoisesti sairauden tai vamman vuoksi, huoltajan on ilmoitettava tästä liikunnanopettajalle. Terveydenhoitaja ei kirjoita poissaolotodistuksia liikuntatunneille kuin äkillisissä tapauksissa.

Lisätietoa

Terveyskylän lastentalossa mm. lasten oirenavigaattori ja sairaanhoitaja-chat