Kotiutuminen Espoon sairaalasta

Potilaan kotiutuminen tapahtuu suunnitelmallisesti yhteistyössä potilaan ja hänen omaistensa, sairaalan, kotihoidon sekä muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Yhteisenä tavoitteena on potilaan turvallinen kotiutuminen heti, kun hänellä ei ole enää sairaalahoidon tarvetta. Jo siinä vaiheessa, kun potilas tulee sairaalaan, tehdään alustava arvio tulevasta kotiutusajankohdasta. Jos potilas tarvitsee tukea kotona asumiseen, kotiutumista järjestävä hoitaja ottaa yhteyttä kotihoitoon ja huolehtii, että potilas saa sovitut tukipalvelut kotiinsa. Myös kuntoutus voi jatkua potilaan kotona, jos potilaan vointi edellyttää sitä. Espoon sairaalan osastoilla työskentelevät ikääntyneiden palveluohjaajat auttavat potilaita ja heidän omaisiaan ratkaisemaan kotona asumiseen liittyviä haasteita yhdessä muun työryhmän kanssa. Kun potilas kotiutuu, hän saa mukaansa ajantasaisen lääkelistan, jatkohoito-ohjeet ja apuvälineitä, mikäli niihin on tarvetta. Kotiutuminen osastolta pyritään järjestämään aamupäivän aikana.

Kotiutustiimi on tarvittaessa apuna potilaan kotiutumisessa. Kotiutustiimi tarjoaa lyhytaikaista apua sairaalasta kotiutuvalle parin kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana.