Talent Helsinki – Creating Networks and Collaborations

Ihmisiä istumassa pöydän ääressä.

Aika

14.10.2021 klo 10.00–13.00

Paikka

Internet

Deal Room -alusta.

Järjestäjä

Elinvoima

Talent Helsinki – Creating Networks and Collaborations

Onko yrityksenne harkinnut yhteistyötä yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen kanssa, mutta ette tiedä mistä aloittaa? Onko teillä englanninkielisiä työ-, harjoittelu- tai projektimahdollisuuksia, joihin voisitte harkita kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita?

Talent Helsinki –hankkeen järjestämässä tapahtumassa yrityksillä on mahdollisuus tavata yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajia ja kartoittaa heidän kanssaan erilaisia yhteistyön muotoja omiin rekrytointi- tai tutkimustarpeisiin. Tapahtuman tavoitteena on luoda kontakteja erityisesti englanninkielisten tutkinto-ohjelmien ja yritysten välille, mikä edistäisi myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työelämäkontakteja. Korkeakouluyhteistyö voi tarkoittaa esim. gradu- tai opinnäyte-, harjoittelupaikka- tai projektikurssiyhteistyötä.

Tapahtumassa esitellään esimerkkejä jo toimivista korkeakouluyhteistyön malleista. Lisäksi yritykset pääsevät verkostoitumaan ja keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä korkeakoulujen edustajien kanssa 1:1 tapaamisissa.

Mitä: Verkostoitumistapahtuma pk-seudun korkeakouluille ja yrityksille
Milloin: Torstaina 14.10. klo 13:00 – 16:00
Missä: Deal Room –tapahtuma-alustalla, ilmoittaudu mukaan nyt: https://forms.office.com/r/Hk60K32Br5.
Kenelle: Yrityksille, jotka haluavat kartoittaa korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksia ja tavoittaa kansainvälisiä opiskelijoita, sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle (esim. englanninkieliset tutkinto-ohjelmat, yrityssuhteet)

Talent Helsinki –hanke edistää kansainvälisten osaajien houkuttelua pääkaupunkiseudulle sekä tukee maahan tulleiden osaajien asettautumista ja työllistymistä. Hankkeessa mm. kehitetään kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä tukevia toimintamalleja kaupungin ja oppilaitosten välille. Talent Helsinki –hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koordinoiman valtakunnallisen Talent Boost -toimenpideohjelman toteutusta pääkaupunkiseudulla. TEM osallistuu hankkeen rahoitukseen.

  • Online-tapahtuma
  • osallistuminen
  • yrittäjyys
  • työ