Asukastilaisuus: Metsälinnunreitin kaavamuutos

Ilmakuva kaava-alueesta.

Aika

6.10.2021 klo 14.00

Järjestäjä

Kaupunkiympäristö

Hinta

Vapaapääsy

Tapahtuman nettisivut

espoo.fi(ulkoinen linkki)

Lisätiedot

Linkki etätapahtumaan: https://bit.ly/metsalinnunreitti

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Metsälinnunreitille suunniteltavasta kaavamuutoksesta. Alueen asukkaille ja muille kiinnostuneille suunnattu tilaisuus järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä 6.10.2021 klo 17-19.

Tapahtumassa esitellään valmisteluvaiheessa olevan kaavan tavoitteita ja suunnitteluaineistoja sekä kootaan yhteen asukkaiden näkemyksiä.

Lyhyen yhteiskatsauksen jälkeen keskustelua syvennetään jakautumalla teemallisiin pienryhmiin, jotka keskittyvät rakentamiseen, luontokysymyksiin ja liikenteeseen kaava-alueella. Lopuksi kootaan ajatukset yhteen ja jätetään aikaa avoimelle keskustelulle.

Suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa, joten kaikki asukkaiden tiedot ja näkemykset alueesta ovat kaavan valmistelijoille arvokkaita.

Kaava-asiaa valottamassa ja kysymyksiin vastaamassa ovat suunnittelijat Kati Kivelä, Tarja Pennanen ja Minna-Maija Sillanpää Espoon kaupunkisuunnittelusta. Kysymyksiin päiväkotitontin laajennustarpeista on vastaamassa Juha Iivanainen Espoon sivistystoimesta. Tilaisuutta fasilitoi kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusasiantuntija Tuuli Aaltio.

Pääset liittymään etätilaisuuteen suoraan tästä linkistä: https://bit.ly/metsalinnunreitti

Ei ennakkoilmoittautumista, nähdään Teamsissa!

Huom! Osallistumiseen tarvitset toimivan verkkoyhteyden ja tietokoneen tai puhelimen, jossa on mikrofoni ja mielellään myös kamera. Halutessasi voit tulla jo 16.45 alkaen testaamaan mikrofonin toimivuutta.

Mistä on kyse?

Metsälinnunreitin kaava-alue (numero 113001) sijaitsee Lintuvaarassa, Leppävaaran suuralueella. HOASin omistamalle tontille on tavoitteena päivittää uutta, nykyistä tiiviimpää asuinrakentamista, joka vastaisi paremmin alueen asuntokysyntään. Tontilla sijaitsevat 70-luvun lopulla rakennetut vanhat opiskelija-asunnot on tarkoitus purkaa.

Kaava-alueeseen kuuluu myös puistoalueita sekä Lintumetsän päiväkotitontti. Sen kohdalla tutkitaan mahdollisuutta laajentaa nykyistä tonttia niin, että päiväkotia voitaisiin tulevaisuudessa suurentaa. Tarkoituksena on varautua tuleviin varhaiskasvatuksen tarpeisiin alueella.

Pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen reitti halutaan säilyttää nykyisellään sekä varmistaa Metsälinnunreitin liikenneturvallisuus.
Kaava-alueella kulkee myös liito-oravan reitti, joka halutaan turvata ja parantaa samalla alueen ekologisia verkostoja.

Tapahtuma somessa

  • Leppävaara
  • Lintuvaara
  • Online-tapahtuma
  • osallistuminen
  • asuminen
  • rakentaminen
  • ympäristö
  • kaupunkisuunnittelu