Suunnittelijat ja suunnitelmat

Suunnittelijat on ilmoitettava rakennusvalvontaan jo ennen luvan hakemista. Myös heidän pätevyytensä lupaa koskeviin suunnittelutehtäviin tarkistetaan. Lupapäätöksen saatuaan suunnittelijat varaavat rakennusvalvonnasta ajan suunnitelmien esittelemiseen kyseisen kaupunginosan joko rakenne- tai lvi-insinöörille.

Suunnittelijoiden ilmoittaminen, kelpoisuudet ja suunnitelmien esittelyt.