Soukan nimistö

Soukan kaupunginosaan kuuluu varsinaisen Soukan lisäksi Hanikka, Soukanniemi, Soukanranta, Soukansalmi ja Suinonsalmi.

Soukan kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Soukan nimistö

Espoonlahti