Sotavammaisten palvelut

Tarjoamme kotihoidon palveluja sotavammaisille.

Vähintään 10 % haitta-asteen omaavat rintamaveteraanit ja sotavammaiset (sotainvalidit) voivat saada kaupungin kotihoitopalveluja (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) sekä kotihoidon tukipalveluja palvelutarpeen selvityksen perusteella.

Kotihoidon tukipalvelut auttavat selviytymään ja asumaan kotona. Kotihoidon tukipalvelut ovat osa asiakkaan kokonaishoitoa ja ne toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Lisätietoja saat alueellisen kotihoidon henkilökunnalta.

Ateriapalvelu

Sotavammaisten ateriapalvelu voidaan toteuttaa joko lounassetelinä tai tilaamalla lämmin ateria kotiin.

Turvapalvelut

Turvapalvelu sisältää turvapuhelin- ja turva-auttajapalvelun.

Kylvetyspalvelu

Kaupungin tiloissa asiakkaille järjestetty saunomismahdollisuus joko avustettuna tai itsenäisesti.

Vaatehuolto

Toteutetaan ostopalveluna pesulassa tai järjestetään kotona osana siivouspalvelua.

Siivouspalvelu

Siivouspalvelu hankitaan sotavammaisille yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna.

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu on kotona selviytymistä tukeva palvelumuoto, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää tukea hakevan henkilön toimintamahdollisuuksia. Kuljetuspalvelutukea on mahdollisuus saada joko sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Liitteenä tulee olla lääkärinlausunto.

Avustavat palvelut

Avustavina palveluina voidaan toteuttaa esimerkiksi polttopuiden pilkontaa (ainut lämmitysmuoto), lumen aurausta ja nurmikon leikkausta. Näiden palvelujen tulee kohdistua invalidin vakituiseen asuntoon ja sen pihapiiriin.