Röylän kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Röylän nimistö

Kalajärvi