Rastaalan koulu

Rastaalan koulu on lähes 700 oppilaan alakoulu.

Meidän koulu

Koulumme on noin 670 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Toimimme samassa pihapiirissä kahdessa rakennuksessa: Alatalossa (Rastaalantie 6) ja Ylätalossa (Kalasääksenkatu 4). Koulussamme on 3.–6. luokilla musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella.

Koulussamme keskitytään perustietojen ja -taitojen oppimiseen. Kasvatustyössä korostamme yhteistyön, hyvän itsetunnon, rehellisyyden ja vastuullisuuden kehittymistä. Alkuopetusluokat tekevät runsaasti yhteistyötä muun muassa lukuryhmissä ja yhteisissä tilaisuuksissa.

Kuva: Taru Turpeinen