Perusmäen nimistö

Perusmäen kaupunginosaan kuuluu varsinaisen Perusmäen lisäksi Gobbacka, Koskelo ja Viiskorpi.

Perusmäen kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Perusmäen nimistö

Kalajärvi