Ympäristökasvatuksella tuetaan yksilöitä ja yhteisöjä, jotta arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi ja ympäristötietoisuus vahvistuu. Kokemukset, elämykset ja oma toiminta ovat tiedon ohella tärkeitä. Espoossa ympäristökasvatustyöhön voi saada tukea ja innostusta Villa Elfvikin luontotalosta, Suomen luontokeskus Haltiasta ja Kierrätyskeskuksen ympäristökoulusta. Vihreä Lippu -ohjelma on käytännönläheinen työkalu ympäristökasvatustyöhön kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.