Espoo-tarina ohjaa kaupungin viestintää. Espoo on avoin kaupunki, jossa kaikki espoolaiset, nuorista ikäihmisiin, voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa kehittämiseen. Suunnitelmista, päätöksistä ja niiden vaikutuksista viestitään aktiivisesti ja kehittämisessä huomioidaan viestintä ja vuorovaikutus alusta alkaen. Kaupungin käytetyin viestintäkanava on espoo.fi -sivusto. Lisäksi kaupunki julkaisee lehtiä, viestii medialle ja on aktiivinen erilaisissa some-kanavissa. Kaupunkimarkkinoinnilla rakennetaan Espoon brändia ja palvelujen tunnettuutta.

Toimipisteet