Vieraskielinen opetus

Espoossa on tarjolla monenlaista vieraskielistä opetusta: englanninkielistä opetusta, kaksikielistä opetusta (suomi-englanti) sekä ruotsin kielikylpyopetusta. Vieraskieliseen opetukseen on mahdollista hakea 1. luokalta alkaen.