Varhaiskasvatuspalveluita tuotetaan sekä kunnallisena että yksityisenä. Perheillä, joilla ei ole tarvetta varhaiskasvatukseen, on mahdollisuus osallistua asukaspuistojen ja kerhojen toimintaan. Esiopetusta järjestetään useissa kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa.

Yhteystiedot ja palvelut