Valtuusto käyttää Espoon kaupungin ylintä päätösvaltaa. Asukkaat valitsevat valtuuston 75 jäsentä kunnallisvaaleilla. Valtuusto päättää Espoon strategiasta ja muista asioista. Se vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Toimipisteet