Väestönsuojat

Väestön suojaamisen strategiassa väestönsuojat nähdään lähinnä poikkeusolojen vaativissa uhkatilanteissa käyttöönotettavana reservinä. Normaaliolojen onnettomuuksissa väestön suojaamisen keskeisiä keinoja ovat suojautuminen asuin- ja muihin sisätiloihin sekä evakuointi. Länsi-Uudellamaalla ei ole yleisiä väestönsuojia. Väestönsuojat sijaitsevat pääosin suurissa kiinteistöissä, kuten asuinkerrostaloissa ja työpaikkarakennuksissa. Julkisissa rakennuksissa olevat väestönsuojat ovat siellä oleskelevia, opiskelevia, hoidettavia ja työskenteleviä varten. Oman taloyhtiön tai työpaikan väestönsuojaan liittyvät tiedot löydät kiinteistön pelastussuunnitelmasta. Kerrostalon väestönsuoja voi olla oma tai usean talon yhteinen. Se voi olla joko kahden vierekkäisen asunto- tai kiinteistöyhtiön jaettu suoja tai saman tontin yhden yhtiön useita rakennuksia varten rakennettu. Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa ei väestönsuojaa yleensä ole. Tilanteen vaatiessa viranomaiset antavat erikseen ohjeet toimenpiteistä niiden rakennusten ja kiinteistöjen osalta, joilla ei ole omaa väestönsuojaa. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi sisälle suojautuminen tai tilapäissuojien rakentaminen.