Tukisuhdetoiminta 

Tukisuhdetoiminnan avulla tuetaan vammaisen lapsen taitojen kehittymistä, itsenäistymistä ja sosiaalisia suhteita. Vapaaehtoinen tukihenkilö toimii tuettavan ystävänä ja seurana kotona tai kodin ulkopuolella, esimerkiksi elokuvissa, teatterissa ja asiointikäynneillä. Ammatillinen tukihenkilö on koulutettu tukihenkilö. Ammatillinen tukisuhdetoiminta on aina tavoitteellista ja määräaikaista tukea. 

Yhteystiedot ja palvelut