Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Asiakkaana ovat espoolaiset perheet, jotka ohjautuvat palveluun lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta. Tehostettu perhetyö on tiivistä muutokseen tähtäävää työskentelyä, joka toteutetaan perhe- ja yksilötapaamisissa perheen omissa toimintaympäristöissä. Tehostetun perhetyön tavoitteena on lapsen kannalta positiivinen muutos perheen tilanteessa. Työskentelyn tarkoituksena on vahvistaa perheen omia voimavaroja ja etsiä yhdessä ratkaisuja, joilla perheen arki olisi mahdollisimman sujuvaa. Perheen tilanne huomioiden tapaamisia voi olla useita viikossa. Työskentely koostuu keskusteluista, neuvonnasta, ohjauksesta ja yhdessä tekemisestä, esimerkiksi harjoituksista erilaisissa arjen tilanteissa. Työskentely aloitetaan neuvottelulla perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa, jolloin sovitaan perhetyön tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan neuvotteluissa 1-2 kuukauden välein. Työskentely kestää yleensä 3-6 kuukautta.