Espoossa asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta. Kun halutaan rakentaa asemakaavoittamattomalle alueelle, tarvitaan erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Hae lupaa rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolelle sähköisesti rakentamisen ja maankäytön sähköisen asiointipalvelun kautta tai perinteisesti paperisella hakemuksella.

Toimipisteet