Suunnittelijoiden paloturvallisuusneuvonta

Palvelu pitää sisällään mm. kaavoitukseen ja rakentamisen turvallisuuteen vaikuttamista ohjaamalla suunnittelijoita paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Palolaitos tekee myös yhteistyötä kaavoitusviranomaisten ja rakennusvalvonnan kanssa.