A-standit

Siirrettävän mainostelineen sijoittamisesta ei peritä maksua, mutta telineiden sijoittamisessa tulee huolehtia turvallisuudesta jalkakäytävillä esteetön kulku huomioiden. Jalkakäytävälle tulee jäädä 1,5 metrin tila lastenvaunuille tai pyörätuolille. Standi (1 kpl) on sijoitettava liikehuoneiston välittömään läheisyyteen (max. 0,8 m etäisyydelle seinästä) liikkeen aukioloaikoina. A-standia ei saa sijoittaa pyörätielle tai ajoradalle eikä se saa estää kiinteistöjen huoltoliikennettä tai vaikeuttaa katujen kunnossapitoa. Talvella standia ei saa sijoittaa kadulle ennen kadun kunnossapitotoimenpiteitä. Mahdollisten vahinkojen korvausvastuu on mainoslaitteen omistajalla.

Yhteystiedot ja palvelut