Sijaishuollon perhetyö

Sijaishuollon perhetyön palvelut on tarkoitettu kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten perheille, jotka tarvitsevat tukea haasteellisen tilanteensa vuoksi. Lapsen ja hänen perheensä asiakkaaksi tuloon voi olla monta eri syytä. Näkökulma työskentelyn aloittamiselle voi olla tilannetta kartoittava, tukeva tai kuntouttava. Tavoitteena voi olla esim. tarjota tukea perheelle sijoituksen alkuvaiheessa, tarjota kuntouttavaa työskentelyä sijoituksen aikana tai arvioida lapsen kotiutumisen edellytyksiä. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen omissa toimintaympäristöissä ja verkostoissa yksilö- ja perhetapaamisten avulla. Tavoitteena on lapsen kannalta positiivinen muutos perheessä. Tapaamisia voi olla useita viikossa tai harvemmin perheen tarpeen mukaan. Tapaamiset koostuvat keskusteluista ja toiminnasta erilaisin kokoonpanoin. Työskentely aloitetaan neuvottelulla perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa, jolloin sovitaan perhetyön tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan neuvotteluissa 1-2 kuukauden välein. Työskentely kesto sovitaan tarpeen mukaan.