Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennetun ympäristön valvonta on rakennusten kunnon ja ulkonäön sekä pihamaiden siisteyden valvontaa. Myös luvaton rakentaminen, rakennusten purkaminen, aitojen pystyttäminen, mainosten asettaminen, maantäyttö, maankaivuu, puiden kaato sekä naapureille aiheutettu vesihaitta kuuluvat valvonnan piiriin. Valvonnan tavoitteena on, että rakennukset ja pihamaat saadaan siisteiksi ja tavaroita säilytetään niin, että ne eivät vaaranna tai rumenna ympäristöä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on rakennus ympäristöineen pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristölle haittaa. Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa. Tonttien ja rakennuksien kuntoa valvotaan tarkastajien omien havaintojen ja kaupunkilaisilta tulleiden palautteiden perusteella. Rakennusvalvonta valvoo rakennusten ja pihamaiden kuntoa yleisen edun näkökulmasta ja käsittelee vain rakennuspaikkojen piha-alueita koskevia toimenpidepyyntöjä. Kaupungin omistamien maiden ja puistojen valvonta hoidetaan Kaupunkitekniikan keskuksessa.

Toimipisteet