Rakennetun ympäristön valvonta

Mitä on rakennetun ympäristön jatkuva valvonta? Rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa. Rakennetun ympäristön valvonnan piiriin kuuluu muun ohella luvattoman rakentamisen sekä rakennuksiin sijoitettujen mainoslaitteiden ja valomainosten valvonta. Lisäksi valvotaan esimerkiksi luvattomia maisematöitä. Valvonta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Rakennetun ympäristön valvontaan ei kuulu yksityisoikeudelliset riita-asiat, joita ovat muun ohessa: - taloyhtiön sisäiset erimielisyydet esimerkiksi piha-alueen käytöstä - naapurin puolelta kasvavat puiden ja pensaiden oksat - rasitteiden taikka hallinta-alueiden käyttöä koskevat riita-asiat Edellä mainitut asiat on paras hoitaa taloyhtiössä sisäisesti tai naapureiden kesken. Kaupungin omistamien maiden ja puistojen valvonta kunnossapito hoidetaan Kaupunkitekniikan keskuksessa.

Yhteystiedot ja palvelut