Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löydät pysäköintialueet helposti. Muutamilla alueilla pysäköinti on maksullista. Espoossa asukas- ja vieraspysäköinnin sekä työmatkapysäköinnin paikat osoitetaan ensisijaisesti talojen pihoilta ja pysäköintiin tarkoitetuilta piha-alueilta. Yksityiset piha-alueet eivät ole tieliikennelain alaisia ja siksi pysäköinti alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on lähtökohtaisesti kielletty.

Yhteystiedot ja palvelut