Lupa pihan tai tontin puuston kaatamiseen ratkaistaan rakennusvalvontakeskuksessa. Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää maisematyölupaa, mikäli sillä on vaikutuksia kaupunki- tai maisemakuvaan. Toisaalta usean puun kaataminen piha-alueelta voidaan tulkita vähäiseksi, jos pihaan jää paljon puustoa. Pihan tai tontin puunkaadosta tulee olla yhteydessä rakennusvalvontakeskukseen. Puunkaadoista vastaava lupavalmistelija tekee luvan tarpeen arvioinnin. Mikäli kaadettavaksi esitetty puu sijoittuu katu- tai puistoalueelle, lupa sen kaatamiseen ratkaistaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Maisematyölupaa edellyttävät metsänhakkuut ratkaistaan myös kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Metsänhakkuuseen saatetaan tarvita maisematyölupa asemakaava-alueella ja tietyillä yleiskaava-alueilla (rakennuskielto, kaavamääräys tai rakennusjärjestys). Lisätietoja antaa kaupunkisuunnittelukeskus. Suurin osa Espoon viheralueita on metsiä ja niitä hoidetaan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien mukaan. Kaupunkitekniikan keskus kaataa huonokuntoisia ja vaarallisia puita puistoista, katujen varsilta, yleisiltä pihoilta sekä taajamametsistä. Huonokuntoisista tai vaarallisista puista voit ilmoittaa verkkosivujen palautepalvelun kautta tai Trimble Feedback- mobiilisovelluksella, johon voit liittää myös kuvan kohteesta.

Toimipisteet