Perusopetukseen valmistava opetus

Oppilaat, jotka eivät osaa suomea, aloittavat opiskelun ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa.Valmistavan opetuksen ryhmiä on useissa kouluissa. Jos oppilas osaa jonkin verran suomea ja tarvitsee tukea suomen kielen vahvistamisessa, hän voi saada valmistavaa opetusta omalla luokallaan lähikoulussaan. Valmistavan opetuksen opetuskieli on suomi. Suomen kielen lisäksi oppilaat opiskelevat muita perusopetuksen oppiaineita oppilaan oman opinto-ohjelman mukaan. Valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen, jossa hän saa tarvittaessa tehostettua tukea opiskeluunsa. Oppilaat ohjataan valmistavaan opetukseen Kieli- ja kulttuuriryhmien vastuualueen kautta.