Perhetyö

Lapsiperheiden perhetyön tavoitteena on perheen arjen sujumisen ja hyvinvoinnin lisääminen. Perhetyö toteutetaan perheen kotona ja se on tarkoitettu arkipäivän tilanteisiin, jotka perhe kokee itse haasteelliseksi. Palvelu on suunnattu perheille, joissa on alle 18- vuotiaita lapsia ja perhetyössä työskennellään koko perheen kanssa. Työskentelyssä vahvistetaan perheen voimavaroja ja tuetaan perheen vuorovaikutusta. Apua ja tukea voi saada esim. seuraaviin tilanteisiin - vanhemmuuden tuen tarve - perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen pulmat - vaikea elämäntilanne tai äkillinen elämänmuutos (esim. ero) - lapsen kasvatukseen liittyvät kysymykset - murrosiän tuomiin haasteisiin - haasteita perheen arkirutiineissa tai päivärytmissä - uusperheen elämään liittyviä kysymyksiä Käytön edellytykset: Asiakkaana lapsiperheet, joissa 0-17 vuotias lapsi Alle 18-vuotiaiden kanssa työskennellessä on oltava huoltajien suostumus Lisätietoa: Perhetyö on vapaaehtoista ja maksutonta palvelua.