Perhehoito

Lastensuojelun perhehoito on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella sijaiskodissa. Sijaisperheitä tarvitsevat eri-ikäiset lapset, joilla on yksilöllisiä tarpeita. Perhehoidossa lapselle pyritään turvaamaan vakaat kasvuolosuhteet ja läheiset, pysyvät ihmissuhteet. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa ja muihin hänelle tärkeisiin ihmisiin. Lapsen asuminen sijaisperheessä kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijoituksen ja hoidon tavoitteet ja kesto määritellään suunnitelmassa, jonka laativat yhdessä lapsen vanhemmat, sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijä. Perhehoito voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista.