Perheasioiden sovittelu

Kun perheessänne ja parisuhteessa syntyy ristiriitoja, voitte halutessanne ottaa yhteyttä perheneuvolaan ja pyytää perheasioiden sovittelua. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoiseen, -luottamukselliseen ja maksuttomaan keskusteluun -eroa harkitseville vanhemmille -erojärjestelyjä tekeville eronneille, jotka ovat sopeutumassa uuteen tilanteeseen -vanhemmille, jotka harkitsevat lasta koskevien ratkaisujen tarkistamista tai muuttamista -puolisoille, jotka päätyvät jatkamaan yhdessä. Sovittelijoiden avulla pyritään löytämään perheellenne keinoja joko jatkaa yhdessä kriisin jälkeen tai purkaa parisuhde, mutta jatkaa siitä huolimatta vanhemmuutta yhdessä. Vanhempina kannatte varmasti huolta siitä, mitä ero, tai sen uhka, lapsellenne merkitsee. Sovittelijat tarjoavat teille tukea ja apua, jotta voisitte käydä rakentavia keskusteluja lapsenne asioiden hoitamiseksi. Erossa on tärkeää, että lapsenne suhteet kumpaankin vanhempaan säilyvät ja arki sujuu erosta huolimatta. Lisäksi sovittelulla pyritään turvaamaan muutkin lapsellenne tärkeiden ihmissuhteiden, kuten isovanhempien, ja turvallisten kasvuolosuhteiden säilyminen. Lapsen edun mukaista ei ole vanhempien väliset jatkuvat riidat ja kiistat. Lapset voivat osallistua sovittelukeskusteluihin, jos niin on sovittu vanhempien kanssa etukäteen. Sovittelussa voidaan keskustella kaikista niistä kysymyksistä, joita lapsenne asioiden järjestämiseen liittyy, ja josta teidän vanhempien on vaikea päästä keskenänne yksimielisyyteen. Sovittelijoiden tehtävänä on kiinnittää erityistä huomiota lapsen aseman turvaamiseen. Sovittelija ei saa hankkia etukäteistietoa muilta viranomaisilta. Sovittelussa esille tulevissa asioissa noudatetaan vaitiolosäännöksiä. Perheneuvoloiden perheasioiden sovittelupalvelut on tarkoitettu espoolaisille perheille, joissa on alle 13-vuotiaita lapsia. Sovittelun edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat osallistuvat tapaamisiin. Tapaamiskerroista sovitaan sovittelijoiden kanssa joka kerta erikseen.